dilluns, 16 de maig de 2011

L’increment de la càrrega lectiva potencial: una decisió precipitada

Després de rebre l’avaluació de la UPC de la nostra activitat docent i investigadora, molts companys i companyes del PDI ens han transmès la seva inquietud per un possible increment de la capacitat lectiva de tot el personal docent i investigador que tingui una “D” en recerca. Aquests increments, que podrien ser fins del 50% de la càrrega lectiva potencial, van ser acordats al Consell de Govern del 9 de febrer de 2011. En aquests moments, el procés d’avaluació està en fase de donar resposta a les múltiples incidències plantejades pel PDI.

Des de CCOO, considerem que l’aplicació d’aquest acord pel proper curs 2011/2012 és precipitada, doncs les circumstàncies en que es va desenvolupar el procés d’implantació dels criteris del Règim de Dedicació del Professorat per aquest curs no tenien en compte precisament aquest acord.

En primer lloc, segons el document de règim de dedicació del professorat vigent a la UPC [document CG 4/7 2008], el professorat avaluat desfavorablement en recerca pot escollir entre dues opcions en la formalització del seu pla d'actuació: pot acollir-se a un pla de recerca, o bé a un augment de capacitat lectiva potencial. Forçar un increment automàtic de capacitat lectiva d’aquest col•lectiu suposa un incompliment del document de règim de dedicació.

Des del Consell de Direcció de la UPC, mitjançant la pàgina web de preguntes freqüents sobre l’avaluació del règim de dedicació del professorat, s’informa que, pel curs 2011-2012, l’avaluació del PDI hauria de tenir caràcter informatiu. A la pregunta “Quines conseqüències tindré en cas d’obtenir una avaluació favorable, correcta o desfavorable?” es respon “En la present convocatòria 2011 no se’n derivaran conseqüències favorables (reduccions de CLP) ni de millora (formalització pla d'actuació), ja que l'objecte de la present convocatòria és posar a l'abast del professorat avaluat el resultat de la seva avaluació, i per tant s'ha de destacar el caràcter informatiu d'aquesta convocatòria”.

Per aquesta raó, des de CC OO considerem que no és escaient ni oportuna l’adopció d’aquesta mesura per al proper curs 2011/2012.