divendres, 29 de gener de 2010

Butlletí PDI - No.1: La Carrera Horitzontal dels Professors Associats a Temps parcial

Al voltant del mes d’octubre un considerable nombre de professors associats a temps parcial es posaren en contacte amb nosaltres per comunicar-nos que no entenien com dintre del procés d’adaptació a la carrera horitzontal se’ls hi havia denegat passar a la categoria d’associat de tipus II, donat que creien que complien els requisits establerts en el document aprovat pel Consell de Govern (CG 10-12 2008 – Acord núm. 175/2008) i, a més, tenien un informe positiu del departament.

Posteriorment, un nombre important de professors van presentar les pertinents al•legacions. Pel que ens han fet arribar ells mateixos les respostes a les al•legacions les van rebre per carta al voltant de la darrera setmana lectiva de desembre, i totes les que coneixem han estat desestimades fent esmena al propi document (CG 10-12-2008) i amb respostes molt similars i poc acurades envers les al•legacions presentades. Donades les dates festives, possiblement han estat pocs els que han presentat un recurs de reposició dintre de l‘ajustat termini en dies naturals. Esperem que aquests recursos siguin correctament considerats i no contribueixin més al desencís del nostre professorat i dels caps de departament i secció que han vist com no s’estan reconeixent degudament els mèrits de professors que porten molts d’anys entre nosaltres treballant per l’excel•lència de la nostra Universitat.

En quins punts no estem d’acord

D'acord amb el CG 10-12-2008 la pròrroga del contracte s'ha de fer en el nivell retributiu del professorat associat a temps parcial de tipus 2 quan la persona interessada compleixi aquestes quatre condicions:

1. La seva antiguitat, com a mínim, ha de ser de cinc anys consecutius a la UPC en el nivell de professorat associat a temps parcial bàsic.

2. Tingui una nota no inferior a 3,5 en la mitjana de les enquestes d’avaluació de l’estudiantat dels darrers cinc cursos acadèmics.

En relació a aquest punt entenem que el citat acord (175/2008 del Consell de Govern) especifica la nota amb un únic decimal, encara que tots rebem els resultats de les enquestes d'avaluació amb dos decimals. D'aquesta forma, matemàticament interpretem que si el segon decimal és igual o superior a cinc, el decimal anterior s'incrementarà en una unitat. És a dir, si un professor té una nota de 3,45 utilitzant un arrodoniment no truncat hauria de tenir una nota de 3,5.

En segon lloc, creiem que el document explicita clarament la mitjana de les enquestes i no la mitjana de les mitjanes de cada any.

En tercer lloc, si un professor no té cap enquesta en un període de cinc anys, no pot ser avaluat negativament com si tingués una nota inferior a 3,5.

3. Hagi complert amb una mitjana mínima del 95% de la seva capacitat lectiva potencial en tots els contractes anteriors.

Alguns dels nostres companys han rebut una valoració negativa degut a que en un únic contracte el CLP (Capacitat Lectiva Potencial) no arribava a 0,95 amb independència que en altres contractes es superés amb escreix aquest valor i, per tant, també es superés en mitjana. La nostra posició en relació aquest punt és que, tal i com indica clarament aquest tercer punt, si la mitjana de tots els contractes és superior a 0,95 l'avaluació ha de ser positiva, tenint en compte que:

a) l’apartat corresponent de l'Acord 175/2008 no indica mitjana “en tots i cada un dels anys de contracte” sinó “en tots els contractes anteriors”,

b) l'encàrrec docent es realitza per cada curs acadèmic i, per tant, si la unitat d'avaluació és el curs acadèmic, la mitjana d'un únic encàrrec (mitjana d’un únic valor en cada contracte) no té raó de ser, entenent així que la mitjana ha de ser la dels encàrrecs realitzats,

c) hi ha punts de docència que no es comptabilitzen en el mateix període que s'imparteixen, com per exemple la tutoria de projectes finals de carrera, entre d'altres. Aquest fet pot comportar que una professora o professor no tingui comptabilitzada aquesta tasca docent fins el següent contracte, retràs que explica casos en que el valor calculat d'un període sigui inferior a 1 i en el següent molt superior a 1.

És per aquest últim motiu que considerem totalment encertat que l'acord (CG 10-12-2008 ) estableixi la mitjana com a element d'avaluació.

4. Superi un informe qualitatiu d'avaluació elaborat per l'òrgan que tingui atribuïda aquesta competència de les unitats bàsiques d'adscripció orgànica i funcional.

En tots aquest punts i donada que la situació de cada professor pot ser molt diferent us volem recordar que des de CCOO us volem donar tot el suport. En aquest sentit, per qualsevol consulta, trobareu tot el nostre suport a la nostra secció sindical.

14 comentaris:

 1. Crec que en l’avaluació de la tasca docent d’un professor el màxim pes, encara que no l’únic, ha de recaure en aquells punts que són responsabilitat personal del professor i que, a més, es poden mesurar d’una forma mínimament justa i objectiva.
  És per això que hi ha dos punts en la forma d’avaluar la carrera horitzontal dels professors associats que em semblen sorprenents, per no dir indignants.
  El primer fa referència a haver complert amb una mitjana mínima del 95% de la capacitat lectiva. Hi ha algun departament a la UPC on els associats decideixin quines assignatures fan? Vull creure que no (doncs en cas contrari també seria molt preocupant). Arribats aquí és molt fàcil veure que, per coherència en el repartiment de grups i en el manteniment de la qualitat docent, és possible que a un professor no se li pugui assignar un nombre d’hores comprés entre el 95 i el 100% del seu contracte. Tal vegada es quedi, per exemple, en un 93%. En aquesta situació aquest professor ja veurà denegada la possibilitat de passar a tipus II. Tots els catedràtics d’Universitat fem, com a mínim, el 95% de la nostra tasca docent?.
  El segon punt són les enquestes. Aquells que fa molts anys que fem docència sabem que les enquestes són, en la majoria dels cassos, una caricatura deformada de la tasca del professor. Caricatura que fan una proporció d’estudiants que en molts cassos no arriba ni al 50% del grup. A més es dóna el mateix pes a les enquestes contestades per 3 estudiants que a les contestades per 80 ... genial!
  M’agradaria que la nostra universitat fos capaç d’avaluar de forma justa als professors associats, doncs en molts cassos, són persones que fan una tasca docent i de recerca d’alta qualitat moguts per la il•lusió i les ganes de fer-ho bé. Són els centres i els departaments els que coneixen les situacions i poden fer informes detallats de cada cas.
  Firma
  Un Catedràtic d’Universitat que no sempre ha fet el 95% de la docència i que a vegades ha tingut una mitjana d’enquestes inferior a 3,5.

  ResponElimina
 2. Crec que és molt injust.

  ResponElimina
 3. Estic d'acord amb els dos comentaris anteriors. Fixeu-vos que un cap de departament o secció que no vulgui que se li pugui el sou a un associat no té més que mirar d'assignar-li un 90% de capacitat lectiva un any, i més del 100% els següents. Una altra cosa: no sé si a tot arreu és igual, però a mi no se m'enquesta a totes les assignatures que faig. Si aquest fet és general a la UPC, aquest indicador perd, en la meva opinió, validesa

  ResponElimina
 4. En el fons és l'absurd de fer lleis sobre fonaments febles. És increible que amb la quantitat de recerques publicades que hi ha en aquest tema, es segueixi treballant d'esquena a la ciència.

  ResponElimina
 5. En veure aquesta notícia no puc menys que preguntar-me si a algú l'importa l'ensenyament Un temps parcial cobra una misèria i si continua més de 5 anys té veritable vocació, no hauria de ser suficient? no es guanya la vida amb aixó i li dedica molt de temps amb ura per fer-ho bé i ara resulta que aixó no importa...trist, realment trist

  ResponElimina
 6. En línea con los comentarios de mis compañeros, creo que el procedimiento que se ha seguido para evaluar a los profesores a tiempo parcial es sesaga y hasta malintencionada. Sólo tenemos que ver los ítemes que se han utilizado para ello.

  Para empezar, el "95% de la carga lectiva de los profesores". Por una parte, la carga lectiva de un profesor lo acaba marcando el director de departamento o el jefe de la sección departamental. Por lo que se está evaluando la política seguida por un departamento para evaluar el trabajo de un profesor a tiempo parcial. Por otra parte, no se tiene en cuenta otros trabajos realizados por los profesores a tiempo parcial como los PFC en el año en cuestión.

  Por otra lado, tenemos "las encuestas de evaluación". Otro tema polémico durante muchos años. El ICE (unidad de la UPC) ha manifestado en varias ocasiones la inadecuación de las encuestas de valoración del profesorado que se realizan en la UPC actualmente. Incluso, se ha desarrollado una encuesta llamada SEEQ (a partir de trabajo científicos y de una universidad Australiana, si mal no recuerdo) para solucionar las grandes limitaciones que tienen las encuestas actuales. Sin embargo, la UPC sigue sin considerarla para la evaluación de los profesores, y me preguntó ¿Por qué?

  ResponElimina
 7. Feu vosaltres mateixos el números.
  * Tinc les següents puntuacions CLE:
  03/04 0.93
  04/05 0.90
  05/06 1.30
  06/07 1.42
  07/08 0.68

  * Tinc 6 anys d'experiència (cobrant una merda)
  * Tinc una mitjana d'enquestes de 3,87

  AIXÒ ÉS UNA VERGONYA! Hauríem de fer una vaga i que d'una vegada s'adonin de què no som altruistes, ni professors de segona, ni esclaus. I després parlen d'excel·lència...

  ResponElimina
 8. Pues si, da la casualidad que si reparto lo que cobro entre las horas dedicadas....jo, es mejor no hacerlo.....no, no, no hacerlo¡¡¡¡¡¡.
  Ostras, córcholis, renoi¡¡¡¡,

  ResponElimina
 9. Estoy totalmente deacuerdo con los comentarios que estoy leyendo, es vergonzoso el sueldo que nos asignan, para profesionales que estamos dando la talla, dedicamos muchas horas para hacerlo cada dia y cada curso mejor, nos evaluan los alumnos con unos criterios, que a veces ni ellos aplican adecuadamente y encima nos piden evaluaciones quinquenales???? si llevamos 5 años en la universidad, en estas condiciones, está claro que lo hacemos porque nos gusta, por dedicacion, no por un tema economico.Gracias.

  ResponElimina
 10. Fa mes de vint anys que treballo a la upc i no puc dir el que penso perquè és delicte. Respecte es el que no tenen tants que cobren tant fent tant poc i fan tant mal.

  ResponElimina
 11. Usando un formulario predefinido y sin el más mínimo trato personalizado en la respuesta a sus alegaciones, basándose en unos criterios mal redactados y cuyo cumplimiento no depende del profesor, la UPC ha comunicado a nuestros profesores asociados que no les pasan a una categoría superior y creo que no duele tanto el que no le suban a uno el mísero sueldo, como el que no se reconozca el esfuerzo que hace. Me da la impresión de que si alguien está en esta universidad como profesor asociado no es por el sueldo, sino porque está haciendo algo que le gusta y por eso mismo es capaz de salir del trabajo corriendo para ir a clase y pasar fines de semana preparándolas.
  Tenemos profesores asociados, que llevan muchos años en esta universidad y que realizan su trabajo de forma muy satisfactoria, a los que se les ha denegado pasar a tipo II porque un solo año (de cinco evaluados) su departamento le encargó menos del 95% de la CLP, o porque tienen un 3,49 en la media de las encuestas (que ya sabemos cómo son y de las que tenemos los resultados quien sabe cuándo…¿dónde están las del curso 2008-09, “evaluado”, al parecer parcialmente, en la convocatoria?)
  Si la universidad está tirando de profesores asociados, no para cubrir necesidades puntuales o especiales, sino para ahorrar en personal a tiempo completo, por lo menos que se les reconozca su trabajo y se les trate como se merecen.

  ResponElimina
 12. En cuanto a la nota media de las encuestas:

  Hace muchos años que hablamos de lo poco fiables (yo añadiría nada representativas) que son las encuestas que se realizan a los estudiantes.

  Quizás sea el momento de plantearnos seriamente organizar actividades no presenciales el día y a la hora que nos anuncien la visita del ¿encuestador/a?, dado que se está haciendo de ellas un uso que no estaba previsto en su ¿diseño?

  En este caso no están solo los asociados, estamos absolutamente todos.

  En cuanto al 95%:

  ¿Es lo mismo un 95% de un 3+3 que de un 6+6?

  ¿Y los PFC, tesis dirigidas y tribunales del año evaluado?. Al sumar en el curso siguiente o 2 después, aparecen años por debajo y años por encima del 95%. Si se mezclan los años al poner el %, ¿por qué no usar la media de los 5 años?

  Si un profesor ha trabajado mucho mas del 100% en algún año ¿es trabajo basura?.

  En cualquier caso y a parte de estas consideraciones está el "mal trato" que han recibido nuestros compañeros asociados, por el tono de las respuestas y por el absoluto desprecio a las alegaciones que han presentado.

  ResponElimina
 13. El primer anònim d'aquesta llista diu el text que adjunto i que segons el meu parer no es del tot cert, i pot resultar un mal referent per els joves professors que us mereixeu el millor,
  "El segon punt són les enquestes. Aquells que fa molts anys que fem docència sabem que les enquestes són, en la majoria dels casos, una caricatura deformada de la tasca del professor. Caricatura que fan una proporció d'estudiants que en molts casos ..."
  Dir que les enquestes son una caricatura, ho trobo un qualificatiu pervers i casi diria mal intencionat que no fa cap favor als joves professors i l'únic que pretén o aconsegueix es amagar l'ou. Si ho fas molt be, no dubteu que tindreu molt bones enquestes i l'assistència serà massiva. Fer-ho molt be, no es el mateix que esforçar-te molt. Es pot fer molt be, i ser molt exigent a l'hora. I això ho dic, per aquells que argumenten que es difícil tenir bones enquestes, amb una assignatura de molt nivell i esforç per l'alumnes. Simplement no es cert.
  El que accepto i comparteixo es que les enquestes siguin millorables. Tot es millorables.
  Ara be, el que no trobo be, es que se us exigeixi tant, quan es sabut que els profes ja funcionaris ho poden fer be o malament i no passi absolutament res de res. Es mes, si ho fan molt be, acaben tenint mes feina. I si ho fan molt malament, poden acabar amb un càstig exemplar: que acabin perdent la seva feina docent pero no el seu sou !! No m'ho invento. Hi han pocs pero alguns casos a l'UPC.

  ResponElimina
 14. Jo estic d'acord amb que els resultats de les enquestes, moltes vegades, tenen molt més a veure amb el nombre d'aprovats que amb la qualitat i l'esforç del professor. He arribat a passar d'un 4 a un 2 en dos grups nombrosos de la mateixa assignatura i diferents actituts dels estudiants, reflectides en diferent proporció d'aprovats

  ResponElimina

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.