dimarts, 29 de novembre de 2011

Per a una universitat democràtica i participativa

A les properes setmanes, la UPC es juga el seu futur com a Universitat democràtica i participativa. El passat 28 de novembre es va programar un claustre universitari on es debatrien les esmenes i, si escau, s'aprovaria el anomenat Projecte d'Adaptació d'Estatuts UPC 2011. Sembla que l'equip rectoral no té gens clar que s'aprovi aquest projecte: ens ho fa pensar l'ajornament del Claustre al 14 de desembre, i un comunicat enviat per un col·lectiu de 38 claustrals demanant la retirada de les esmenes que proposen que el Claustre Universitari continuï sent un òrgan de govern, i no un òrgan consultiu. 

CCOO-PDI no es presenta a les eleccions claustrals, i per tant no ha intervingut de manera directa en aquest debat. Per tant, considerem que són els representants de les candidatures al claustre els que han d'informar al PDI. Tanmateix, hem format part des del primer moment de la Plataforma per uns Estatuts Democràtics, i hem contribuit a redactar les esmenes que alguns claustrals ara demanen retirar. CCOO està en contra de qualsevol mesura que suposi reduir la participació i la democràcia a la Universitat i reitera el seu posicionament a les esmenes presentades des de la Plataforma.