dijous, 14 de març de 2013

Manifest del col·lectiu de professorat acollit al Pla d'incentivació de la jubilació voluntària

El col·lectiu de professorat acollit al Pla d’incentivació de la jubilació voluntària anticipada de la UPC, reunit el 13 de marc de 2013 per analitzar la situació generada arran del correu electrònic del rector del 6 de març de 2013 comunicant la decisió unilateral de diferir el pagament del 50% de l’incentiu del 2013,

MANIFESTA:

1. Que aquesta decisió unilateral incompleix el contracte signat amb cadascun dels afectats

2. Que la proposta d'acord a presentar al Consell de Govern s'ha comunicat a través d'un simple correu electrònic, la qual cosa no assegura el seu coneixement per part de tots els afectats

3. Que en qualsevol cas, el percentatge proposat és abusiu i arbitrari, perjudicant de manera molt diferent a cada membre d'aquest col·lectiu

4. Aquest col·lectiu de professorat, amb el pla de jubilació incentivat, ja contribueix, des de l'inici del pla, de forma important a la reducció de la despesa de la UPC

5. Lamentem la forma unilateral en que el rector ha pres aquesta decisió, sense haver consultat els afectats

PER TOT AIXÒ,

1. EXIGIM LA RETIRADA INMEDIATA DE L'ESMENTADA PROPOSTA I QUE NO SIGUI PRESENTADA AL CONSELL DE GOVERN

2. EN QUALSEVOL CAS, ENS RESERVEM EL DRET D'EMPRENDRE LES ACCIONS LEGALS OPORTUNES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.