dilluns, 4 d’abril de 2011

Declaració conjunta sobre la proposta de modificació d'Estatuts a la UPC (AEP - CAU - IAC - CCOO - CSIF - QPC - UGT - UpiC)

Malgrat els anuncis reiterats del rector davant el Claustre Universitari i altres òrgans col·legiats que la revisió dels Estatuts es limitaria a una adaptació als canvis legislatius de la LOMLOU del 2007, ens trobem davant d'una proposta radical de canvis profunds de l'estructura de la universitat, que afecta més del 87% de l'articulat dels Estatuts.

Les entitats sotasignats ens manifestem en contra d'aquesta proposta, entre d'altres, per les raons següents:

1. El Claustre Universitari, l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària, perdria la majoria de competències. Així, es centralitzaria el govern, la legislació, la configuració de l'estructura de la universitat i el control en un sol òrgan: un Consell de Govern designat en gran part pel rector. Per tant, la comunitat universitària tindria menys possibilitats de fer sentir la seva veu.

2. Centres, departaments i instituts perdrien funcions i quedarien diluïts dins un conjunt de noves estructures poc definides, sense que se n'explicitin ni els motius ni el disseny que es persegueix.

3. A les unitats, els òrgans més representatius perdrien competències o podrien desaparèixer. Això contribuiria a reduir la participació i la co-responsabilització dels membres de la Universitat, que és imprescindible per al bon funcionament d’una institució de caire acadèmic.

4. La figura del rector i uns pocs càrrecs concentrarien un gran poder, entre d'altres, el de fer nomenaments i designar una part important dels òrgans
col·legiats.

5. Augmentaria la indefensió de les persones, per la manca de concreció tant de les noves estructures que es crearien com de les que ja hi ha, com ara UTGs i federacions, i per l'eliminació d'algunes de les actuals garanties estatutàries.

6. En cas de conflicte, rector i altres òrgans serien jutge i part en diversos procediments.

7. S’imposaria una concepció més economicista que no pas científica del coneixement i de l’activitat acadèmica, tot primant l'ús dels coneixements
existents en front de la generació de nous.

8. Es reduiria l'abast del concepte de cooperació, desapareixeria la prohibició de fer recerca amb finalitats bèl·liques i tota al·lusió al desarmament.

9. Es reduiria dràsticament la possibilitat de participació de la comunitat universitària i, molt especialment, de l’estudiantat.

Si prosperés aquesta iniciativa, la Universitat es veuria implicada en un nou i prolix procés organitzatiu, legislatiu i de reglamentació, en un moment en què les prioritats han de ser unes altres. A més, si es concretessin algunes de les iniciatives legislatives en curs a nivell estatal i autonòmic, al cap de poc temps caldria recomençar el procés.

Amb la vocació de promoure el futur democràtic i acadèmic de la Universitat, demanem que es limiti la modificació dels Estatuts a una mera adaptació de caràcter tècnic en allò que exigeix la legislació.


2 comentaris:

 1. Només entraré a valorar l'apartat 9 (ja que és un punt que em sembla especialment equivocat):

  és rotundament fals pel què fa als estudiants. A nivell de participació els estudiants en sortim reforçats.

  Martí Obiols Galí
  Coordinador del Consell de l'Estudiantat
  Membre de la comissió d'estatuts

  ResponElimina
 2. Apreciat Martí,

  Els signants de la Declaració hem fet un exhaustiu treball d'anàlisi de cadascuna de les noves versions de proposta d'estatuts sobre les quals treballa la Comissió d'Estatuts. Amb la declaració conjunta hem expressat la nostra opinió, fruit d'un l'anàlisi honest i, com diu el darrer paràgraf, amb la vocació de promoure el futur democràtic i acadèmic de la Universitat, que és una motivació creiem que lloable i segur compartida amb tú. Si més no, és un dret. Cap altra cosa ens mou a nosaltres, els signataris de la Declaració.

  Alguns dels arguments que sostenim, òbviament, poden canviar amb les diferents versions que manegeu, i si finalment surt reforçada la capacitat de participació de la comunitat universitària, tots plegats ens n’alegrarem.
  Referent al tema que menciones en el teu comentari, creiem que el nostre comentari és encara vàlid pel que es refereix als darrers documents de què disposem. Tant per la pèrdua de pes en alguns processos (com per exemple l'elecció a rector), com per la pèrdua de competències del claustre, l'òrgan en el qual creiem que es pot realitzar una tasca de participació més àmplia, que es converteix en un òrgan purament consultiu, creiem que els estudiants perden capacitat efectiva de participar en el govern de la nostra universitat.

  Al mateix temps, creiem que deixar molts aspectes estatutaris a regulació posterior del Consell de Govern, redueix les garanties de participació en òrgans com les federacions,....
  Podem estar equivocats, però no és la nostra voluntat faltar a la veritat. Et demanem, però, que si consideres que estem equivocats, acceptis trobar-te amb nosaltres, i així poder enriquir mútuament les nostres opinions.

  T'agraïm, que hagis participat i donat el teu punt de vista,

  molt cordialment...

  ResponElimina

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.